Kurs dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy

Dyrektor finansowyDyrektor finansowy odpowiada za finanse firmy, opracowuje , planuje oraz nadzoruje realizację budżetów i planów finansowych firmy. Odpowiada również za jak najlepsze lokowanie kapitału firmy oraz opracowanie i wdrożenie planów inwestycyjnych. Jego zadaniem jest również analiza, sporządzanie i zatwierdzanie okresowych raportów o sytuacji finansowej firmy, która przedstawia właścicielowi, prezesowi bądź zarządowi firmy czyli swoim przełożonym.Dyrektor finansowy współpracuje w zakresie ekonomiczno-finansowym z zarządem firmy, reprezentuje swoją firmę w kontaktach z instytucjami finansowymi, takimi jak banki, agencje ubezpieczeniowe a także reprezentantami agencji rządowych i samorządów terytorialnych. Może brać udział w rozmowach z najważniejszymi klientami i kontrahentami oraz negocjuje korzystne dla jego firmy warunki finansowe.Opinie